Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm z biết: z = -5i

Tìm  biết:

z = -5i

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo định nghĩa ta có: z = a + bi ⇒ z = a − bi . Vậy ta tìm được số phức liên hợp của z sẽ là: z = 0 + 5 i = 5 i Chọn D.

Theo định nghĩa ta có: . Vậy ta tìm được số phức liên hợp của z sẽ là:

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu x= -1là điểm cực tiểu của hàm số f ( x ) = 3 ( m − 1 ) x 3 ​ + 2 ( 3 m − 2 ) x 2 ​ + m 2 x + 6 thì giá trị của mlà:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG