Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm b sao cho mọi giá trị của a hệ phương trình sau luôn có nghiệm { 3 x + y = a a x − y = b ​

Tìm b sao cho mọi giá trị của a hệ phương trình sau luôn có nghiệm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số dương khác nhau p1, p2, p3 có tổng bằng 1. Chứng minh rằng nếu phương trình p0 +p1x+p2x 2 = x(1) có nghiệm x0 thỏa mãn điều kiện 0 < x0 <1 (2 0 thì bất đẳng thức p1 +2p2>1 (3) đượ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG