Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a và b sao cho đa thức f ( x ) = x 3 + 8 x 2 + 5 x + a là chia hết cho đa thức x 2 + 3 x + b

Tìm a và b sao cho đa thức  là chia hết cho đa thức 

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 3 + 8 x 2 + 5 x + a = ( x 2 + 3 x + b ) ( x + 5 ) − ( b + 10 ) x + a − 5 b Do đó f ( x ) ⋮ ( x 2 + 3 x + b ) ⇔ − ( b + 10 ) x + a − 5 b = 0 ∀ x ⇔ { b + 10 = 0 a − 5 b = 0 ​ ⇔ { b = − 10 a = − 50 ​

Ta có: 

Do đó 

3

Câu hỏi tương tự

AB là đường vuông góc chung của hai đường thẳng x, y chéo nhau. A thuộc x, B thuộc y. Đặt độ dài AB = d. M là một điểm thay đổi thuộc x, N là một điểm thay đổi thuộc y. Đặt AM = m, BN = n (m > 0...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG