Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm đa thức A, biết:

Tìm đa thức A, biết: 

a. space fraction numerator A over denominator m minus 3 end fraction equals fraction numerator m minus 2 over denominator 3 minus m end fraction b. space fraction numerator A over denominator negative x end fraction equals fraction numerator 8 minus x cubed over denominator x open parentheses x squared plus 2 x plus 4 close parentheses end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a. Tích chéo rồi rút A theo m b. Tích chéo rồi rút A theo x Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

a. Tích chéo rồi rút A theo m

b. Tích chéo rồi rút A theo x

Lời giải chi tiết:  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG