Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a sao cho đa thức x 3 + ax + b chia hết cho đa thức (x-1) 2

Tìm a sao cho đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức (x-1)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàmsố f ( x ) = 1 + x 2 ​ x ​ HÃy xác định hàm số F n ​ ( x ) = f ( f ... f ( x ) .... )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG