Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a để phép chia choB(x)=2x−5 có dư bằng−10.

Tìm a để phép chia A left parenthesis x right parenthesis equals 2 x squared minus x plus a cho B(x)=2x−5 có dư bằng −10.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Đặt phép tính chia theo hàng dọc Phép chia hết có số dư bằng 0. LỜI GIẢI: A(x) cho cho B(x) có dư bằnga+10 Theo đề bài, ta có: a+10=−10⇒a=−20.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Đặt phép tính chia theo hàng dọc

Phép chia hết có số dư bằng 0.

LỜI GIẢI:

A(x) cho cho B(x) có dư bằng a+10

Theo đề bài, ta có:

a+10=−10⇒a=−20. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG