Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm A biết: 3 ab − b 2 a − A = ab + b 2 a

Tìm A biết:

 

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 3 ab − a b 2 − ab − a b 2 A = 2 ab − 2 a b 2 A = 2 ab ( 1 − b )

1

Câu hỏi tương tự

Khai tiển biểu thức x 3 − 8 y 3 ta được kết quả là bao nhiêu?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG