Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại trạm xe buýt có 5 hành khách đang chờ xe đón, trong đó có 2 bạn An và Bình. Khi đó có 1 chiếc xe ghé trạm đón khách, biết rằng lúc đó còn đúng 9 ghế trống trên xe được đánh số từ 1 đển 9 như hình vẽ bên dưới. 5 hành khách lên xe ngồi ngẫu nhiên lên các ghế trống. Tính xác suất sao cho 2 bạn An và Bình ngồi cạnh nhau.

Tại trạm xe buýt có 5 hành khách đang chờ xe đón, trong đó có 2 bạn An và Bình. Khi đó có 1 chiếc xe ghé trạm đón khách, biết rằng lúc đó còn đúng 9 ghế trống trên xe được đánh số từ 1 đển 9 như hình vẽ bên dưới.

5 hành khách lên xe ngồi ngẫu nhiên lên các ghế trống. Tính xác suất sao cho 2 bạn An và Bình ngồi cạnh nhau.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu n ( Ω ) = A 9 5 ​ = 15120 . Gọi A là biến cố sao cho 2 bạn An và Bình ngồi cạnh nhau. Có 3 cạ̃p ghếđể An và Bình ngồi cạnh nhau: (5,6);(7,8);(8,9). Chọn 1 cặp ghế trong các cặp trên: 3 cách Xếp An và Bình vào cặp ghế vừa chọn: 2 Cách Chọn 3 ghể trống trong các ghế còn lại và xếp 3 người khách còn lại: A 7 3 ​ cách ⇒ n ( A ) = 3 ⋅ 2 ⋅ A 7 3 ​ = 1260 . Xác suất

Số phần tử của không gian mẫu .

Gọi A là biến cố sao cho 2 bạn An và Bình ngồi cạnh nhau.

Có 3 cạ̃p ghế để An và Bình ngồi cạnh nhau: (5,6);(7,8);(8,9).

Chọn 1 cặp ghế trong các cặp trên: 3 cách

Xếp An và Bình vào cặp ghế vừa chọn: 2 Cách

Chọn 3 ghể trống trong các ghế còn lại và xếp 3 người khách còn lại: cách .

Xác suất display style P not stretchy left parenthesis A not stretchy right parenthesis equals fraction numerator n not stretchy left parenthesis A not stretchy right parenthesis over denominator n not stretchy left parenthesis straight capital omega not stretchy right parenthesis end fraction equals 1260 over 15120 equals 1 over 12

4

Câu hỏi tương tự

Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8 . Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG