Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại sao trong chất lỏng , sự khuếch tán diễn ra chậm hơn rất nhiều so với trong chất khí ?

Tại sao trong chất lỏng , sự khuếch tán diễn ra chậm hơn rất nhiều so với trong chất khí ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mật độ phân tử ở trạng thái lỏng lớn hơn rất nhiều (khoảng một nghìn lần ) mật độ phân tử ở trạng thái khí. Sự khuếch tán ra xa của một phân tử nào đó trong chất lỏng diễn ra chậm hơn là vì phân tử này va chạm nhiều lần hơn với các phân tử khác so với khi nó khuếch tán trong chất khí. Mặt khác , sự liên kết giữa các phân tử ở trạng thái lỏng cũng cản trở sự khuếch tán.

Mật độ phân tử ở trạng thái lỏng lớn hơn rất nhiều (khoảng một nghìn lần ) mật độ phân tử ở trạng thái khí. Sự khuếch tán ra xa của một phân tử nào đó trong chất lỏng diễn ra chậm hơn là vì phân tử này va chạm nhiều lần hơn với các phân tử khác so với khi nó khuếch tán trong chất khí. Mặt khác , sự liên kết giữa các phân tử ở trạng thái lỏng cũng cản trở sự khuếch tán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3): - Một ống thủy tinh thẳng, dài, đường kính trong khoảng 3mm. - Một bình chất lỏng X. - Một thước chia độ chia tới mm. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghi...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG