Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối? A. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau. B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường. C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động. D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối?

A. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường.

C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

  1. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

  2. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường.

  3. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

  4. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: D. HD Giải: Tính tương đối của chuyển động: + Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối. Như vậy nếu ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau thì chuyển động của nó có tính tương đối.

Đáp án: D.

HD Giải: Tính tương đối của chuyển động:

    + Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

Như vậy nếu ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau thì chuyển động của nó có tính tương đối.

1

Câu hỏi tương tự

Hệ quy chiếu bao gồm: A. V ật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. B. Hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ. C. Vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. D. Vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG