Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại sao trên một lá cây ( như lá sen,…) sương có thể đọng thành những giọt hình cầu, còn một số lá cây khác thì ướt sương?

Tại sao trên một lá cây ( như lá sen,…) sương có thể đọng thành những giọt hình cầu,  còn một số lá cây khác thì ướt sương?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sương không dính ướt một số loại lá cây ( như lá sen,..) nhưng dính ướt một số loại lá cây khác.

Sương không dính ướt một số loại lá cây ( như lá sen,..) nhưng dính ướt một số loại lá cây khác.

1

Câu hỏi tương tự

Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm. Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia. Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG