Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ?

Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ?

  1. a

  2. b

  3. c

  4. d

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giọt dầu thu về dạng có diện tích bề mặt nhỏ nhất, trong trường hợp này là dạng hình tròn.

Giọt dầu thu về dạng có diện tích bề mặt nhỏ nhất,  trong trường hợp này là dạng hình tròn.

2

Câu hỏi tương tự

Tại sao cái đinh ốc bằng thép dễ vặn vào cái đai ốc bằng đồng khi hơ nóng cả hai, còn khi nguội đi thì lại rất khó tháo ra ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG