Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật v(t) = 10t - t 2 , trong đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, v (t) được tính theo đơn vị mét/phút ( m/p). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất vận tốc v của khí cầu là

Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật v(t) = 10t - t2 , trong đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, v (t) được tính theo đơn vị mét/phút ( m/p). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất vận tốc v của khí cầu là

  1. v = 5 (m/p)

  2. v = 7 (m/p)

  3. v = 9 (m/p)

  4. v = 3 (m/p)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 12 5 x + 5 0 x = 2 3 x + 1 ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG