Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) , kẻ hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) , kẻ hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có M A O = 9 0 ∘ ( M A là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R)) Suy ra điểm Athuộc đường tròn đường kính OM. Ta có MBO = 9 0 ∘ ( MB là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R)) Suy ra điểm Bthuộc đường tròn đường kính OM. Từ đó suy ra hai điểm A, Bcùng thuộc đường tròn đường kính OM Vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn đường kính OM.


Ta có là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R))
Suy ra điểm A thuộc đường tròn đường kính OM.
Ta có là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R))
Suy ra điểm B thuộc đường tròn đường kính OM.
Từ đó suy ra hai điểm A, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM
Vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn đường kính OM.
 

36

Câu hỏi tương tự

Một chi tiết máy gồm hai nửa hình cầu bằng nhau và một hình trụ (hình vẽ). Hãy tính thể tích của chi tiết máy đó theo các kích thước cho trên hình vẽ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG