Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, ACtới đường tròn (B, Clà các tiếp điểm). Kẻ đường kính BK . Biết BAC = 30º, số đo của cung nhỏ CK là

Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BK . Biết = 30º, số đo của cung nhỏ CK là

  1. 30º

  2. 60º

  3. 120º

  4. 150º

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta suy ra tứ giác ABOC nội tiếp nên BAC = COK = 3 0 ∘ , mà COK = s đ CK ⌢ nên Số đo cung nhỏ CK là 30º Chọn A

Từ giả thiết ta suy ra tứ giác ABOC nội tiếp nên , mà nên

Số đo cung nhỏ CK là 30º

Chọn A 

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ ABC nh ọ n, đ ườ ng cao AH . G ọ i M , N l ầ n l ượ t l à h ì nh chi ế u c ủ a H tr ê n AB v à AC . Gi ả s ử A M = 9 ( cm ) , H M = 6 ( cm ) , A N = 8 ( cm ) . T í nh BM , BH , AC v à sin⁡ C .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG