Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tứ diện SABC có thể tích bằng 6 và A(1;2;-3), B(0;2;-4), C(5;3;2). Đường cao của tứ diện hạ từ Slà:

Tứ diện SABC có thể tích bằng 6 và A(1;2;-3), B(0;2;-4), C(5;3;2). Đường cao của tứ diện hạ từ S là:
 

  1. 12 square root of 2

  2. 6 square root of 3

  3. 8

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích củakhối lăng trụcó chiều cao bằng 3 và diện tích đáy bằng 4 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG