Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích tất cả các nghiệm của phương trình

Tích tất cả các nghiệm của phương trình log subscript 2 squared x plus square root of log subscript 2 x plus 1 end root equals 1
 

  1. 2 to the power of fraction numerator negative 1 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent

  2. 1

  3. 2 to the power of fraction numerator 1 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent

  4. 1 half

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của phương trình là: Vậy tích tất cả các nghiệm của phương trình là

Điều kiện xác định của phương trình là:

Vậy tích tất cả các nghiệm của phương trình log subscript 2 squared x plus square root of log subscript 2 x plus 1 end root equals 1 là 2 to the power of fraction numerator negative 1 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 5 x . 8 x x − 1 ​ = 500 (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG