Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân thì bằng: A. 1 B. 2 C. D. 0

Tích phân I equals integral subscript 0 superscript straight pi over 2 end superscript fraction numerator sin x d x over denominator 2 sin x plus cos x end fraction equals a straight pi plus bln 2 thì a plus b bằng:

A. 1

B. 2

C. 1 half

D. 0

  1. 1

  2. 2

  3. 1 half

  4. 0

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. 0

Đáp án đúng là D. 0

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG