Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân nào có giá trị lớn nhất là

Tích phân nào có giá trị lớn nhất là

  1. integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator open parentheses x squared plus 4 x close parentheses d x over denominator x cubed plus 6 x squared plus 1 end fraction

  2. integral subscript 0 superscript square root of straight pi over 2 end root end superscript x cos x squared d x

  3. integral subscript negative straight pi over 4 end subscript superscript straight pi over 4 end superscript fraction numerator x cubed minus x plus 1 over denominator cos squared x end fraction d x

  4. integral subscript 0 superscript 2 open parentheses open vertical bar x minus 1 close vertical bar plus open vertical bar x plus 2 close vertical bar close parentheses d x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đ i ể m A(-1;6;6),B(3;-6;-2) . T ì m M thu ộ c m ặ t ph ẳ ng (Oxy) sao cho MA+MB c ó gi á tr ị nh ỏ nh ấ t.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG