Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân là

Tích phân integral subscript 0 superscript straight pi cos cubed x sin x d x là 

  1. I equals negative 1 fourth straight pi

  2. I equals negative straight pi to the power of 4

  3. I equals 0

  4. I equals negative 1 fourth

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG