Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân ∫ 0 1 ​ 3 x + 1 1 ​ d x bằng

Tích phân   bằng 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có:

Đáp án D

Ta có: integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator 1 over denominator 3 x plus 1 end fraction d x equals 1 third ln open vertical bar 3 x plus 1 close vertical bar large vertical line subscript 0 superscript 1 equals 1 third ln 4 equals 2 over 3 ln 2

1

Câu hỏi tương tự

Đợt thi đua 26/3 Đoàn trường THPT Nho Quan A có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG