Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân ∫ − 1 0 ​ e − x dx bằng

Tích phân  bằng

  1. I = −e − 1

  2. I = e + 1

  3. I = e − 1

  4. I = 1 − e

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có ∫ − 1 0 ​ e − x dx = − e − x ∣ − 1 0 ​ = e − 1 .

Chọn C.

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 5 x 2 ​ − 4 y 2 ​ = 1 . Viết phương trình của đường thẳng △ chứa dây của (H) và nhận M(4;1) làm trung điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG