Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân bằng:

Tích phân I space equals space integral subscript i superscript e x ln x d x bằng:

  1. I equals 1 half

  2. I equals fraction numerator e squared plus 1 over denominator 2 end fraction

  3. I equals fraction numerator e squared plus 1 over denominator 4 end fraction

  4. I equals fraction numerator e squared minus 1 over denominator 4 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các tích phân . Hãy tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG