Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ chữ “CHUYÊN” ta có thể lập được bao nhiêu từ (có nghĩa hoặc không có nghĩa), biết một từ gồm mẫu tự khác nhau? Đáp số của bài toán là:

Từ chữ “CHUYÊN” ta có thể lập được bao nhiêu từ (có nghĩa hoặc không có nghĩa), biết một từ gồm mẫu tự khác nhau? Đáp số của bài toán là:
  1. 360

  2. 240

  3. 180

  4. 160

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 360 Chữ “CHUYÊN” có mẫu tự khác nhau. Số cách lập một từ gồm mẫu tự khác nhau: A 6 4 ​ = 360 (cách)

ĐÁP ÁN A. 360

Chữ “CHUYÊN” có mẫu tự khác nhau.
Số cách lập một từ gồm mẫu tự khác nhau:  (cách)

1

Câu hỏi tương tự

Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuôn...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG