Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình :

Tích các nghiệm của phương trình :

  1. 0.

  2. -4.

  3. 4.

  4. Không có đáp án đúng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tích các nghiệm là -4. Vậy đáp án cần chọn là B.

Tích các nghiệm là -4.

Vậy đáp án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức với ta được:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG