Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình là

Tích các nghiệm của phương trình begin mathsize 12px style log squared x plus square root of 2 minus log x end root equals 2 end style là

  1. begin mathsize 12px style 10 to the power of fraction numerator 3 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent. end style

  2. begin mathsize 12px style 10 to the power of fraction numerator 3 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction end exponent. end style

  3. begin mathsize 12px style 10 to the power of fraction numerator 3 plus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent. end style

  4. begin mathsize 12px style 10 to the power of fraction numerator 3 minus square root of 2 over denominator 2 end fraction end exponent. end style

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Có

Lời giải 
Đáp án A
Có begin mathsize 12px style log space x space equals space 1 semicolon log space x equals fraction numerator 1 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction space rightwards double arrow x subscript 1 x subscript 2 space equals space 10 to the power of fraction numerator 3 minus square root of 5 over denominator 2 end fraction end exponent. end style

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG