Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình:

Tích các nghiệm của phương trình: log subscript 2 x. log subscript 3 x plus 3 equals log subscript cube root of 3 end subscript x plus log subscript 4 x squared text  là:  end text

  1. 24

  2. 26

  3. 21

  4. 18

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: lo g ( x − 2 ) + lo g ( x − 3 ) = 1 − lo g 5 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG