Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình lo g 5 ​ 1 ​ ​ ( 6 x + 1 − 3 6 x ) = − 2 bằng

Tích các nghiệm của phương trình  bằng

  1. 5

  2. 1

  3. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đối chiếu điều kiện (*) suy ra x = 0 và x = lo g 6 ​ 5 thỏa mãn. Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho là 0 .

Đối chiếu điều kiện (*) suy ra    thỏa mãn.

Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho là 0 .

1

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Với a là số thực dương bấtkỳ, ln(2022a)−ln(2021a) bằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG