Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích bằng : A. B. C. D.

Tích open parentheses x minus y close parentheses open parentheses x plus y close parentheses bằng :

A. x squared minus 2 x y plus y squared  

B. x squared plus y squared  

C. x squared minus y squared  

D. x squared plus 2 x y plus y squared

  1. x squared minus 2 x y plus y squared

  2. x squared plus y squared

  3. x squared minus y squared

  4. x squared plus 2 x y plus y squared

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Ta có:

Đáp án đúng C. x squared minus y squared  

Ta có:

open parentheses x minus y close parentheses open parentheses x plus y close parentheses equals x. x plus x. y minus x. y minus y. y equals x squared minus y squared

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Làm tính nhân: c) (4x 2 −6x+5)(2x−3);

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG