Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích bằng A. -2x 4 y 5 B. C. 2x 5 y 4 D. -2x 5 y 4

Tích

 Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án bằng

A. -2x4y5

B. Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

C. 2x5y4

D. -2x5y4

  1. -2x4y5

  2.  Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

  3. 2x5y4

  4. -2x5y4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: D

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính nhân: ( 2 x + 3 ) ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG