Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tác dụng một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển được một độ dời s từ trạng thái nghỉ đến lúc đạt vận tốc v. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì với cùng độ dời s, vận tốc của vật đã tăng thêm bao nhiêu ? A.n lần B.n 2 lần. C. lần. D.2n lần.

Tác dụng một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển được một độ dời s từ trạng thái nghỉ đến lúc đạt vận tốc v. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì với cùng độ dời s, vận tốc của vật đã tăng thêm bao nhiêu ?

A.n lần

B.n2 lần.

C.square root of n lần.

D.2n lần.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp C. VìA=Fs nên tăng F lên n lần thì A cũng tăng lên n lần. Ta có:

Chọn đáp C.

A equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction rightwards double arrow v equals square root of fraction numerator 2 A over denominator m end fraction end root

Vì A=Fs nên tăng F lên n lần thì A cũng tăng lên n lần.

Ta có:

F prime equals n F rightwards double arrow A prime equals F prime. s equals n F. s equals n A rightwards double arrow v prime equals square root of fraction numerator 2 A apostrophe over denominator m end fraction end root equals square root of fraction numerator 2 n A over denominator m end fraction end root equals square root of n. v 

1

Câu hỏi tương tự

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy . Vận tốc của vật khi chạm đất? A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG