Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi ab c d e số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 TH1: e=0 ⇒ số cách chọn cho số a, b, c, d là A 7 4 ​ = 840 TH2: e=5 và a  = 0; a  = 5 ⇒ số cách chọn cho số a là 6 ⇒ số cách chọn cho số b, c, d là A 6 3 ​ = 120 ⇒ số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 là A 7 4 ​ +1.6 A 6 3 ​ = 1560

Gọi số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

TH1: e=0 số cách chọn cho số a, b, c, d là 

TH2: e=5 và a0; a5số cách chọn cho số a là 6

số cách chọn cho số b, c, d là 

số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 là +1.6

2

Câu hỏi tương tự

Nhân dịp năm mới, Tổ trưởng tổ lí của một trường THPT có 10 bao lì xì loại 200 ngàn đồng cho mỗi bao lì xì và 20 bao lì xì loại 100 ngàn đồng cho mỗi bao lì xì. Một giáo viên nữ đẹp được chọn ngẫu nh...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG