Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số tự nhiên 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau có những chữ số khác nhau?

Từ các chữ số tự nhiên 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau có những chữ số khác nhau? 

  1. 15

  2. 6

  3. 3

  4. 12

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 15 Có 3 phương án lựa chọn: + Phương án 1: Số có 1 chữ số khác nhau; có 3 cách chọn: 1;2;3 +Phương án 2: Số có 2 chữ số khác nhau; có 6 cách chọn: 12;21;13;31;23;32 + Phương án 3: Số có 3 chữ số khác nhau; có 6 cách chọn: 123;132;213;231;321;312 Vậy có 3 + 6 +6 = 15 cách chọn

ĐÁP ÁN A. 15

Có 3 phương án lựa chọn:

+ Phương án 1: Số có 1 chữ số khác nhau; có 3 cách chọn: 1;2;3

+Phương án 2: Số có 2 chữ số khác nhau; có 6 cách chọn: 12;21;13;31;23;32

+ Phương án 3: Số có 3 chữ số khác nhau; có 6 cách chọn: 123;132;213;231;321;312

Vậy có 3 + 6 +6 = 15 cách chọn 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả nào sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG