Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

  1. 24

  2. 64

  3. 256

  4. 12

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách lập là 4.3.2.1 = 24.

Số cách lập là 4.3.2.1 = 24.

1

Câu hỏi tương tự

Có 6 quyển sách Toán, 5 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 quyển sách sao cho mỗi loại có hai quyển?

109

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG