Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 2,3,...,9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau

Từ các chữ số 1, 2,3,...,9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Gọi số cần tìm có dạng là a 1 ​ a 2 ​ a 3 ​ ​ ( a 1 ​  ≡ 0 , a 1 ​  ≡ a 2 ​ , a 2 ​  ≡ a 3 ​ , a 3 ​  ≡ a 4 ​ ) Mỗi bộ ba số ( a 1 ​ ; a 2 ​ ; a 3 ​ ) là một chỉnh hợp chập 3 của 9 phần tử. Vậy số các số cần tìm là A 9 3 ​ số

Đáp án B

Gọi số cần tìm có dạng là 

Mỗi bộ ba số   là một chỉnh hợp chập 3 của 9 phần tử.
Vậy số các số cần tìm là số

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ trung bình 40km/h. Lúc đầu oto đi với vận tốc đó, khi còn 60km nữa thì được nửa quãng đường AB, người lái xe tăng thêm tốc độ 10km/h trên quãng đường...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG