Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 5 , 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2?

Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 5 , 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2?

  1. 12 số

  2. 20 số

  3. 60 số

  4. 25 số

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số tự nhiên có ba chữ số có dạng: ab c với a , b , c ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 } Vì ab c chia hết cho 2 nên có một cách chọn c = 2 . Vì a  = b  = c nên số cách chọn a và b là: A 4 2 ​ Mỗi cách chọn được bộ ba số a , b , c thỏa mãn điều kiện trên cho ta một số thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy có 1. A 4 2 ​ = 12 (số).

Gọi số tự nhiên có ba chữ số có dạng: với

chia hết cho 2 nên có một cách chọn c = 2 .
nên số cách chọn a và b là:
Mỗi cách chọn được bộ ba số a , b , c thỏa mãn điều kiện trên cho ta một số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Vậy có (số).

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG