Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và nhất thiết phải có chữ số 1 và 5 ?

Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và nhất thiết phải có chữ số 1 và 5 ?

  1. 1200

  2. 600

  3. 735

  4. 480

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 480 Có A 5 2 cách xếp số 1, 5 Có A 4 3 cách chọn và xếp 3 chữ số còn lại Vậy có A 5 2 . A 4 3 = 480 số .

ĐÁP ÁN D. 480

 A52  cách xếp số 1, 5

A43  cách chọn và xếp 3 chữ số còn lại

Vậy có A52 .A43= 480 số .

1

Câu hỏi tương tự

Một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn có đúng 2 nữ là

1k+

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG