Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau được lập thành

Từ các chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau được lập thành

  1.  362880.

  2. 403200

  3. 408000

  4. 262808 .

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 362880. Số các số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 9 số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 là P 9 = 9! = 362880 số .

ĐÁP ÁN A.  362880. 

Số các số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 9 số1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 là

P9= 9!= 362880 số .

 

1

Câu hỏi tương tự

Một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn có đúng 2 nữ là

1k+

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG