Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thiết lập tất cả các số có chín chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đã thiết lập được có bao nhiêu số mà chữ số 9 đứng ở vị trí đứng giữa.

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thiết lập tất cả các số có chín chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đã thiết lập được có bao nhiêu số mà chữ số 9 đứng ở vị trí đứng giữa.

R. Robo.Ctvx41

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta chỉ có 1 cách chọn vị trí chính giữa cho chữ số 9, Khi đó 8 chữ số còn lại được xếp vào các vị trí còn lại một cách bất kì. Nghĩa là từ mỗi hoán vị của tám chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 ta tạo thành một số thoả mãn bài toán Vậy số các số phải tìm là 8!=40320

Ta chỉ có 1 cách chọn vị trí chính giữa cho chữ số 9, Khi đó 8 chữ số còn lại được xếp vào các vị trí còn lại một cách bất kì. Nghĩa là từ mỗi hoán vị của tám chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 ta tạo thành một số thoả mãn bài toán

Vậy số các số phải tìm là 8!=40320

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa giác lồi n đỉnh Mỗi cạnh và đường chéo của đa giác được tô bởi một trong k màu sao cho không có hai đoạn thẳng nào cùng xuất phát từ một đỉnh cùng màu. Tìm giá trị nhỏ nhất của k.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG