Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 0;1; 2;3; 4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Số các số tự nhiên có được bằng:

Từ các chữ số 0;1; 2;3; 4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Số các số tự nhiên có được bằng:

 1. 480

 2. 300

 3. 240

 4. 200

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 300 Đặt X = { 0;1; 2;3; 4;5 } . Số cần tìm có dạng abcd ( a ¹ 0 ) . Khi đó: + a Î X \ { 0 } Þ a có 5 cách chọn. b Î X \ { a } Þ b có 5 cách chọn. ​​​​​​​ c Î X \ { a ; b } Þ c có 4 cách chon. ​​​​​​​ d Î X \ { a ; b ; c } Þ d có 3 cách chọn. Vậy tất cả có 5.5.4.3 = 300 số.

ĐÁP ÁN B. 300

 • Đặt X={0;1; 2;3; 4;5}.
 • Số cần tìm có dạng abcd(a¹ 0).
 • Khi đó: + aΠX \{0}Þ a có 5 cách chọn.
 • bΠX \{a}Þ b có 5 cách chọn.​​​​​​​
 • cΠX \{a;b}Þ c có 4 cách chon.​​​​​​​
 • dΠX \{a; b; c}Þ d có 3 cách chọn.
 • Vậy tất cả có 5.5.4.3= 300 số.

1

Câu hỏi tương tự

Khi gọi điện thoại một khách hàng đã quên mất 2 chữ số cuối mà chỉ nhớ rằng đó là 2 chữ số khác nhau nên đành chọn ngẫu nhiên 2 số. Tìm xác suất để người đó thực hiện được cuộc gọi liên lạc ( kết quả ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG