Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho: a. Cả bốn con đều là át b. Cả bốn con không phải là át c. Được hai con át và hai con k

Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

a. Cả bốn con đều là át

b. Cả bốn con không phải là át

c. Được hai con át và hai con k

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Hai đối thủ ngang tài nhau, cùng thi đấu với nhau để tranh chức vô địch. Người thắng cuộc là người đầu tiên thắng được 6 ván đấu. Hết buổi sáng, người I đã thắng 5 ván, còn người II chỉ mới thắng 3 vá...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG