Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ điếm A' đối xứng với điểm A(2;-1;1) qua đường thẳng là:

Tọa độ điếm A' đối xứng với điểm A(2;-1;1) qua đường thẳng increment colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y plus x minus 4 equals 0 end cell row cell 2 x minus y minus z plus 2 equals 0 end cell end table close là:
 

  1. A'(1;7;0)

  2. A'(0;5;3)

  3. A'(0;3;5)

  4. A'(1;0;7)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG