Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ giao điểm của đồ thị và đường thẳng (d):y = x - 2 là

Tọa độ giao điểm của đồ thị left parenthesis C right parenthesis colon space y equals fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x plus 2 end fraction và đường thẳng (d):y = x - 2 là

  1. A(1;-1), B(0;-2)

  2. A(-1;-3), B(3;1)

  3. A(-1;-3), B(0;-2)

  4. A(1;-1), B(3;1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Biết đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG