Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ của M' đối xứng với M(-1;3;2) qua là:

Tọa độ của M' đối xứng với M(-1;3;2) qua d colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals t end cell row cell y equals 1 minus y end cell row cell z equals 2 plus t end cell end table close là:
 

  1. M’(1;-1;0) 

  2. M’(-1;1;0) 

  3. M’(1;1;0) 

  4. M’(-1;-1;0) 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là (kết quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). Nếu xem là tố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG