Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ 12 người, người ta thành lập một ban kiểm tra gồm 2 người lãnh đạo và 3 uỷ viên. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập ban kiểm tra?

Từ 12 người, người ta thành lập một ban kiểm tra gồm 2 người lãnh đạo và 3 uỷ viên. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập ban kiểm tra?
  1. C122.C10​​​​​​​3

  2. C103.C12​​​​​​​5

  3. C122.C12​​​​​​​5

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.C 12 2 .C 10 ​​​​​​​3 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN A. C122.C10​​​​​​​3 

​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8 ; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG