Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh công tương ứng của các lực khi điểm đặt của các lực này dịch chuyển cùng một quãng đường từ A đến B (Hình 4.7).

So sánh công tương ứng của các lực undefinedkhi điểm đặt của các lực này dịch chuyển cùng một quãng đường từ A đến B (Hình 4.7).

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ba lực có cùng một hình chiếu trên phương của độ dời−−→ABAB→,do đó công thực hiện đều bằng nhau.

Ba lực undefined có cùng một hình chiếu trên phương của độ dời −−→ABAB→,do đó công thực hiện đều bằng nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn đáp án đúng. Va chạm mềm giữa hai vật là va chạm mà sau đó

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG