Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh:

So sánh:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vẽ bên: a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó. b) Điểm A trên tia Ox (A khác O), điểm B trên tia Oz (B khác O). Đoạn thẳng AB cắt những tia nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG