Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sau vòng đấu bảng AFF CUP 2018, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có 2 cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có 1 cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiểp, Ban tồ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau.

Sau vòng đấu bảng AFF CUP 2018, một tờ báo tại khu vực đã bình chọn đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ, trong đó: các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines mỗi đội có 2 cầu thủ; các đội tuyển Singapore, Myanmar, Indonesia mỗi đội có 1 cầu thủ. Tại buổi họp báo trước khi vào vòng đấu loại trực tiểp, Ban tồ chức chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giao lưu cùng khán giả. Tính xác suất để 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhóm 1:{Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines } Nhóm 2: {Singapore, Myanmar, Indonesia} Số phần tử không gian mẫu: n ( Ω ) = C 11 5 ​ = 462 . - Gọi A là biến cố: " 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau". * Khi đó A xảy ra ở 1 trong 3 trường hợp sau: + Trường hợp 1: gồm 2 cầu thủ của 2 đội bóng nhóm 1 và 3 cầu thủ của nhóm 2 có ( C 8 2 ​ − 4 ) .1 = 24 cách (hoặc ( C 4 2 ​ .2.2 ) .1 = 24 cách) + Trương hợp 2: gồm 3 cầu thủ của 3 đội bóng nhóm 1 và 2 cầu thủ của nhóm 2 có ( C 4 3 ​ .2.2.2 ) . C 3 2 ​ = 96 cách + Trương hợp 3: gồm 4 cầu thủ của 4 đội bóng nhóm 1 và 1 cầu thủ của nhóm 2 có ( 2.2.2.2 ) . C 3 1 ​ = 48 cách Suy ra n(A)=24+96+48=168. Do đó p ( A ) = 462 168 ​ = 11 4 ​ .

Nhóm 1:{Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines }

Nhóm 2:  {Singapore, Myanmar, Indonesia}

Số phần tử không gian mẫu: .

- Gọi A là biến cố: " 5 cầu thủ được chọn đến từ 5 đội tuyển khác nhau".

* Khi đó A xảy ra ở 1 trong 3 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: gồm 2 cầu thủ của 2 đội bóng nhóm 1 và 3 cầu thủ của nhóm 2 có  cách (hoặc  cách)

+ Trương hợp 2: gồm 3 cầu thủ của 3 đội bóng nhóm 1 và 2 cầu thủ của nhóm 2 có  cách

+ Trương hợp 3: gồm 4 cầu thủ của 4 đội bóng nhóm 1 và 1 cầu thủ của nhóm 2 có  cách

Suy ra n(A)=24+96+48=168. Do đó .

10

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, H, F lần lượt là trung điểm của AD, DC, CB. 1) Gọi I là trung điểm của SF. Chứng minh rằng IO song song với mặt phẳng (SAD). 2) Gọi G, K ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG