Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sau một tháng thi công dãy phòng học của Trường X, công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng 25 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để kịp thời đưa công trình vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ 2 , mỗi tháng tăng 5% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?

Sau một tháng thi công dãy phòng học của Trường X, công ty xây dựng đã thực hiện được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng 25 tháng nữa công trình sẽ hoàn thành. Để kịp thời đưa công trình vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ tháng thứ 2 , mỗi tháng tăng 5% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?

  1. 19

  2. 18

  3. 17

  4. 16

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo kế hoạch, mỗi tháng, công ti đó làm được công việc Do kê từ tháng thứ 2, mỗi tháng tăng 5% khối lượng công việc so với tháng kề trước, nên lượng công việc công ti đó hoàn thành ở tháng thứ k là: Gọi là số tháng đểcông trình được hoàn thành. Khi đó, là giá trị nguyên dương nhỏ nhất của n, thỏa mãn: Vậy sau 18 tháng, công trình sẽ được hoàn thành.

Theo kế hoạch, mỗi tháng, công ti đó làm được 1 over 25 công việc
Do kê từ tháng thứ 2, mỗi tháng tăng 5% khối lượng công việc so với tháng kề trước, nên lượng công việc công ti đó hoàn thành ở tháng thứ k là: A subscript k equals 1 over 25. left parenthesis 1 plus 5 percent sign right parenthesis to the power of k minus 1 end exponent comma space k element of double-struck natural numbers asterisk times
Gọi n subscript 0 là số tháng để công trình được hoàn thành. Khi đó, n subscript 0  là giá trị nguyên dương nhỏ nhất của n, thỏa mãn:

1 over 25 plus 1 over 25. left parenthesis 1 plus 5 percent sign right parenthesis to the power of 1 plus 1 over 25. left parenthesis 1 plus 5 percent sign right parenthesis squared plus... plus 1 over 25. left parenthesis 1 plus 5 percent sign right parenthesis to the power of n minus 1 end exponent greater or equal than 1 space left right double arrow 1 over 25 left parenthesis 1 plus 1 comma 05 plus 1 comma 05 squared plus... plus 1.05 to the power of n minus 1 end exponent right parenthesis greater or equal than 1 left right double arrow fraction numerator 1 comma 05 to the power of n minus 1 end exponent minus 1 over denominator 1 comma 05 minus 1 end fraction greater or equal than 25 left right double arrow 1 comma 05 to the power of n minus 1 end exponent greater or equal than 2 comma 25 left right double arrow n minus 1 greater or equal than 16 comma 6 left right double arrow n greater or equal than 17 comma 7 rightwards double arrow n subscript 0 equals 18
Vậy sau 18 tháng, công trình sẽ được hoàn thành.

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình sau: 3 x + 1 + 18. 3 − x > 29 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG