Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. có tất cả 66 lần bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người?

Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. có tất cả 66
lần bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người?
  1. 11

  2. 12

  3. 33

  4. 67

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 12 Gọi là số người trong phòng. Mỗi cái bắt tay là một tổ hợp chập của . Số cái bắt tay là C n 2 ​ . Theo đề bài, ta có C n 2 ​ = 66 Giải phương trình ta đượcn = 12.

ĐÁP ÁN B. 12

Gọi là số người trong phòng. Mỗi cái bắt tay là một tổ hợp chập của .
Số cái bắt tay là . Theo đề bài, ta có 
Giải phương trình ta được n = 12.

2

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng nhất. Mô tả không gian mẫu của phép thử đó

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG